Proč tedy evropské instituce a několik evropských vlád dále s vapingovými výrobky nakládají tak, jako by byly to samé co tabák?
Tento zmatek, který zčásti vyplývá ze zavádějícího výzkumu a nekritického přístupu médií, může mást kuřáky hledající méně rizikovou alternativu ke kouření.

Stále větší počet odborníků i úřadů zaměřených na veřejné zdraví však dochází k závěru, že vaping je mnohem méně škodlivý než kouření. Nezávislý výzkum naznačuje, že přechod od kouření k vapování může mít významný přínos pro veřejné zdraví. Organizace Royal College of Physicians ve Spojeném království a Public Health England, například došly k závěru, že vapování je až o 95 % méně škodlivé než kouření.

Evropští regulátoři zatím nevyužili příležitost přesvědčit milióny kuřáků, aby přešli na vapingové výrobky, což by zlepšilo veřejné zdraví a potenciálně ušetřilo miliardy euro na společenských nákladech. Pomozte nám přesvědčit evropské regulátory, aby rozptýlili mlhu kolem e - cigaret. Společně dokážeme to, aby evropští kuřáci mohli snadněji přejít k elektronickým cigaretám. Dosáhneme toho tím, že odstraníme ty nejpřísnější regulace, obyvklé u tabáku: například omezení v místě prodeje či zavádění spotřebních daní.

Nežádáme o to, aby vaping nebyl regulován, ale aby byl regulován chytře.